zprávy

Rychlost zrychlení stabilizátorů z PVC v kování a potrubí, jako jsou okenní profily, tuhé a polotuhé fólie, dráty a kabely, nátěry a podlahy, pomáhá trhu posílit. Aplikace PVC přebírají tradiční a staromódní polymery. Tato náhrada PVC oproti konvenční praxi určuje růst trhu stabilizátoru PVC exponenciálně. Pokrok ve stavebním průmyslu na asijsko-pacifickém trhu (APAC) přináší dobrý objem akcií a výnosů, které zajišťují potenciální tržní základnu, která napomáhá rozkvětu trhu se stabilizátory z PVC. Vývoj otevírá dveře příležitostí hráčům na trhu, rostoucí tempo pronikání hráčů určuje poměr úspěšnosti trhu se stabilizátory PVC v prognózovaném období 2020 až 2027.

Trh se stabilizátory z PVC dosáhne do roku 2027 odhadované hodnoty 5,32 miliardy USD, přičemž pro prognózované období 2020 až 2027 zaznamená tento růst tempem 4,90%. Zpráva o trhu se stabilizátory z PVC analyzuje růst, kterému je v současné době věnováno zaměření z různých hráčů na trhu zaměřených na rozvíjející se ekonomiky, jako je asijsko-pacifická oblast (APAC) a na rozvoj regionálních kapes, je tento faktor hlavním předpokladem trhu stabilizátorů PVC v očekávaném období 2020 až 2027.

Analyzuje se trh se stabilizátory z PVC a velikost trhu, informace o objemu poskytuje aplikace typu země a koncový uživatel, jak je uvedeno výše.

Mezi země, na které se vztahuje zpráva o trhu se stabilizátory PVC, jsou USA, Kanada a Mexiko v Severní Americe, Německo, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Švýcarsko, Belgie, Rusko, Itálie, Španělsko, Turecko, zbytek Evropy v Evropě, Čína, Japonsko, Indie , Jižní Korea, Singapur, Malajsie, Austrálie, Thajsko, Indonésie, Filipíny, zbytek asijsko-pacifické oblasti (APAC) v asijsko-pacifické oblasti (APAC), Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Izrael, Egypt, Jižní Afrika, zbytek Středního východu a Afriky (MEA) jako součást Středního východu a Afriky (MEA), Brazílie, Argentiny a zbytku Jižní Ameriky jako součást Jižní Ameriky.

Asijsko-pacifická oblast (APAC) dominuje na trhu stabilizátorů PVC v prognózovaném období let 2020 až 2027 kvůli velkému tržnímu podílu převládajícímu ve stavebnictví v kapse Číny a Indie. Čína definuje maximální tvorbu příjmů na trhu stabilizátorů PVC díky regionálnímu usazení. Uznává, že Indie čelí větší poptávce po aplikaci PVC kvůli pokračujícímu pokroku v zemědělství, potrubním armaturám a rostoucím bytovým jednotkám.

Trh se stabilizátory z PVC je segmentován na základě typu, aplikace a koncového uživatele. Růst mezi různými segmenty vám pomůže získat znalosti týkající se různých růstových faktorů, u nichž se očekává, že budou převládat na celém trhu, a formulovat různé strategie, které vám pomohou identifikovat oblasti hlavních aplikací a rozdíl na vašich cílových trzích.

Hlavními hráči zahrnutými ve zprávě o trhu se stabilizátory z PVC jsou BASF SE, Arkema, Baerlocher GmbH, SONGWON, Pau Tai Industrial Corp., Akzo Nobel NV, Clariant, Addivant, Valtris Specialty Chemicals, AKCROS CHEMICALS, PATCHAM (FZC)., Sun Ace Kakoh (Pte.) Ltd., Chemson Ltd mimo jiné tuzemské a globální hráče. Údaje o podílu na trhu jsou k dispozici samostatně pro globální, severní Ameriku, Evropu, asijsko-pacifickou oblast (APAC), Střední východ a Afriku (MEA) a Jižní Ameriku. Analytici DBMR rozumí konkurenčním silám a poskytují konkurenční analýzu pro každého konkurenta zvlášť.


Čas zveřejnění: 19. června - 2020